Floriade Almere 2022 B.V.

Ellen van Oosterhout aan het woord

De Nederlandse tuinbouwsector speelt een belangrijke rol in deze vraagstukken en oplossingen. Daarnaast worden er veel lokale en regionale ondernemers bij de ontwikkeling van de Expo betrokken. Eén van de regionale samenwerkingen is die tussen de Floriade Almere 2022 B.V. en MKB365, waarbij de Floriade een CRM-relatiesysteem, Dynamics 365, afneemt van MKB365. Met dit systeem worden relaties snel en adequaat vastgelegd en lokale, regionale, nationale en internationale contacten onderhouden. De reden voor de Floriade om te kiezen voor Dynamics 365 is vanwege de lokale betrokkenheid en het hoge serviceniveau dat er vanuit Microsoft en MKB365 geleverd wordt.

Steden leuker,

leefbaarder en duurzamer

Dankzij Floriade

Gestroomlijnd en geoptimaliseerd

MKB365 heeft sinds de implementatie bij de Floriade het proces in Dynamics 365 steeds verder gestroomlijnd en geoptimaliseerd:

  • Met een duidelijk verschil tussen contactpersonen is het voor de Floriade mogelijk om verschillende typen contactpersonen (zoals vrijwilligers en (potentiële) members Floriade Business Club) te beheren vanuit één centraal overzicht. Voor elk type contact wordt bijbehorende informatie inzichtelijk en bruikbaar.
  • Vanwege de nieuwe AVG-wetgeving hebben alle relaties via Dynamics 365 een nieuw privacy statement ontvangen. Dit proces is herleidbaar vastgelegd in het CRM-relatiesysteem van de Floriade. Ook zijn alle (bestaande) relaties onder de loep genomen en zijn persoonlijke gegevens, die niet noodzakelijk zijn om vast te leggen, niet meer zichtbaar in het systeem.
  • Met een klantenportaal dat gelinkt is aan Dynamics 365 kunnen relaties zelfstandig hun eigen gegevensprofiel inzien en beheren.

De kracht van eenvoud

Er is hoog ingezet op de gebruiksvriendelijkheid, eenvoud en snelheid van het systeem. Medewerkers van Floriade Almere 2022 kunnen zonder uitgebreide training werken in Dynamics 365. Voor de Floriade liggen er met Dynamics 365 nog veel kansen in het verschiet. Zo zal de organisatie in de nabije toekomst gaan werken met een op maat gemaakt proces in Dynamics 365 waarmee de Floriade onder andere de internationale deelnemers en sponsoren kan faciliteren.

Hoe het project werd ontvangen

Perfect! De mannen van MKB365 reageren en helpen ons erg snel en adequaat. Floriade Almere 2022 is uitstekend geholpen door MKB365 en het gebruik van Dynamics 365, aldus Ellen

DYNAMICS 365 SLIMME START

Wil je ook starten met het CRM voor het MKB?